Tiềm kiếm đề tài:
Mã:  Tên:  Lĩnh vực: 
Chủ nhiệm:  Cơ Quan chủ quản:   Cơ Quan chủ trì: 
Năm thực hiện:  Trạng thái: 
DANH SÁCH DỰ ÁN KHOA HỌC
 
 
Lĩnh vực
AreaName
 
 
ID
Dự án
Lĩnh vực
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm đề tài
Từ ngày
Đến ngày
Từ ngày
Đến ngày
Nghiệm thu
Mục tiêu
Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực: Khoa học XH&NV (4 records)
 
165
01/2012
Thực trạng, giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận
Khoa học XH&NV
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
CN.Đặng Thị Hiệp Định.
06/2012
6/5/2012 1:55:25 PM
12/2013
12/5/2013 1:55:25 PM
06/2012
6/5/2012 1:57:40 PM
12/2013
12/1/2013 12:00:00 AM
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt">Xác
định thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đặc biệt là học
sinh cuối cấp tại tỉnh Bình Thuận.</span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:FR" lang="FR"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:FR" lang="FR">- </span><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt">Xác định các giải pháp hoạt động tư
vấn  hướng nghiệp có hiệu quả cho học sinh THPT tại tỉnh Bình
Thuận trong giai đoạn 2010- 2015. </span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:FR"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span lang="FR"></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:FR" lang="FR">- </span><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt">Cung cấp và giới thiệu cho học sinh một số bộ
công cụ để giúp học sinh tự đánh giá năng lực, năng khiếu, sở thích của bản
thân làm cơ sở cho việc chọn ngành nghề phù hợp.</span><span style="font-size:
13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"> </span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:FR"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><span lang="FR"></span></span></p>

164
6/2012
Nghiên cứu luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tỉnh Bình Thuận
Khoa học XH&NV
Bảo Tàng Bình Thuận
Ths.Nguyễn Xuân Lý
06/2012
6/6/2012 1:42:58 PM
01/2014
1/5/2014 1:42:58 PM
06/2012
6/5/2012 1:48:26 PM
01/2014
1/1/2014 12:00:00 AM
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
  <w:LsdException Locked="false" Name="Default Paragraph Font"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.55pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- Xác định vị trí, vai trò và tác động của
những phong tục, tập quán, luật tục của các tộc người này đến các lĩnh vực đời
sống xã hội.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.55pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- Nhận diện những diễn biến của quá trình dân
cư và sự biến đổi luật tục trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng
những tộc người này cư trú. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.55pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- Đánh giá hiệu quả công tác của các chính
sách kinh tế - xã hội, văn hóa đối với các tộc người này và sự tương tác giữa
luật tục và pháp luật. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.55pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- Phân loại hệ thống luật tục của các tộc
người nêu trên; đánh giá thực trạng hệ thống luật tục hiện nay đang tồn tại trong
các cộng đồng tộc người này. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.55pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- Đề xuất các giải pháp để bảo tồn và phát huy
luật tục một cách hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội
của tộc người <span style="letter-spacing:-.1pt">Chăm, Raglai, Cờ ho, Chơ ro,
Tày và Nùng nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung nhằm nâng cao đời sống
văn hóa cơ sở ở những vùng dân tộc ít người.</span></span></p>

163
11/2012
Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị loại hình hát ngâm “Hari” của tộc người Raglai ở tỉnh Bình Thuận.
Khoa học XH&NV
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM
PGS.TS.Thành Phần
11/2012
11/5/2012 11:25:34 AM
05/2014
5/5/2014 11:25:34 AM
11/2012
11/5/2012 11:29:43 AM
05/2014
5/1/2014 12:00:00 AM
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
  <w:LsdException Locked="false" Name="Default Paragraph Font"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Đề
tài được thực hiện triển khai sưu tầm các loại hình hát ngâm "Hari",
một loại hình văn hóa dân gian truyền thống, nhằm góp phần ngăn chặn kịp thời
tình trạng mất dần và có nguy cơ mất hẳn kho tàng văn hóa dân gian độc đáo của
tộc người Raglai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Đề
tài được nghiên cứu và giới thiệu rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân về một
loại hình hát ngâm "Hari" nhằm phát huy giá trị văn hóa dân gian đặc
sắc của tộc người Raglai ở tỉnh Bình Thuận.</span><span style="font-size:13.0pt">
</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:13.0pt"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Tạo
điều kiện cho các em học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên Raglai có cơ hội
tiếp cận, kế thừa và hưởng thụ di sản văn hóa phi vật thể của chính dân tộc
mình nhằm tạo ý thức và trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá
trị văn hóa truyền thống của cha ông truyền lại.</span><span style="font-size:
13.0pt"><span style="mso-spacerun:yes">  </span></span><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:13.0pt"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Cung
cấp các thông tin bổ ích về tư liệu khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử, văn
hóa, xã hội của người Raglai nói chung và góp phần bổ sung thêm cứ liệu khoa
học cho việc nghiên cứu ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn học, truyện cổ,
huyền thoại, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, giáo dục truyền thống của tộc
người Raglai đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.</span><span style="font-size:13.0pt"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Đề
tài thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng về khoa học mà thế giới đang quan
tâm, đó là sự cứu vớt các nền văn hóa truyền thống của các dân tộc đang bị cuộc
sống hiện đại xóa bỏ, là sự khai thác các tri thức bản địa đang bị nguy cơ mất
mát để bổ sung cho nền văn hóa hiện đại. Đề tài còn đóng góp cho chủ trương <i style="mso-bidi-font-style:normal">"giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở
Việt Nam"</i>
của Đảng và Nhà nước được phát triển, giúp cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa
của tộc người Raglai ở tỉnh Bình Thuận ngày càng có tính chuyên sâu hơn.</span><span style="font-size:13.0pt"></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:36.0pt"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;letter-spacing:-.1pt">- </span><span style="font-size:14.0pt">Đề xuất các giải pháp bảo tồn loại hình hát ngâm “Hari”
của tộc người Raglai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.<span style="letter-spacing:
-.1pt"></span></span></p>

161
05/2011/SKHCN-HĐ/ĐT
Giá trị các trường ca (sau năm 1975) viết về Bình Thuận trong thời kỳ chống Mỹ
Khoa học XH&NV
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
TS. Nguyễn Thị Liên Tâm
10/2011
10/29/2011 8:55:07 AM
09/2012
9/29/2012 8:55:07 AM
10/2011
10/29/2011 8:58:01 AM
09/2012
9/1/2012 12:00:00 AM
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:19.55pt;tab-stops:.5in">Góp phần
bổ sung một cách có hệ thống kiến thức về giá trị lịch sử, giá trị văn học của
trường ca viết về Bình Thuận trong thời kỳ chống Mỹ để có một cái nhìn tổng
quan hơn về vị trí của trường ca viết về Bình Thuận và sự đóng góp của các tác
giả trong lịch sử phát triển nền văn học nước nhà;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:19.55pt;tab-stops:.5in">Sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo
góp phần phục vụ việc dạy và học trường ca trong văn học hiện đại Việt Nam tại
các trường Cao đẳng, Đại học; làm tài liệu ngoại khoá cho Học sinh cấp 3 các
trường phổ thông trung học tại địa phương Bình Thuận.</p>

<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Records per page:
1
Records: 1 - 4 of 4 - Pages: